2018 PAS美国打击乐器展图文视频管窥

近日,2018 PAS(全称 Percussive Art Society. National Convention) percussion show( PAS美国打击乐器)在美国举行,这是类似于NAMM的一个活动,但只有打击乐器,包括:展览、演出、演示、教学等。

下面跟随我们的小视频感受下:

视频:
https://v.qq.com/x/page/g07963imcl9.html

现场组图:

作者: guitarchina4dc17